top of page
  • Writer's pictureAna Matorić Akasha

Obilježja kvalitetnih stručnjaka u domeni holističkog zdravlja

Updated: Aug 4, 2023


Svaki stručnjak koji djeluje unutar šarolikog područja holističkog zdravlja uglavnom stavlja svoj naglasak na neki specifičan pristup, odnosno na neke određene metode i tehnike unutar tog pristupa. Različitosti u pristupima proizlaze iz stručnjakovog pogleda na svijet (koji je pod utjecajem njegove percepcije i/ili neke usvojene teorije), njegovih duhovnih iskustava i primljenih uvida, stručne ekspertize, ali i nekih drugih karakteristika, kao što su: obilježja njegove ličnosti, ranija životna iskustava, osobni interesi i preferencije, i slično. S tim u vezi, neki stručnjaci su najviše zainteresirani za prehranu, drugi za masažu, treći za biljne pripravke, četvrti za tehnike disanja, a peti, primjerice, za određene oblike meditacije. U tom smislu, ovi stručnjaci i dalje uglavnom primarno djeluju unutar jednog terapijskog područja te se koriste povezanim setom tehnika, ali, imajući u vidu principe holizma, nastoje istima djelovati na cjelinu. Nekim stručnjacima njihovo široko obrazovanje i intenzivni rad na sebi omogućavaju korištenje velikog broja različitih setova tehnika. Vrlo dobar primjer navedenoga je Ayurvedski princip terapije/liječenja, koji je vrlo obuhvatan, obzirom da targetira šarolika problemska područja te se služi različitim metodama liječenja. Najobuhvatnije i najbolje rezultate svakako i dalje može polučiti djelovanje više stručnjaka različitih profila.


Kako bismo ovo bolje razumjeli, uzet ćemo primjer jedne mlade osobe, koju ćemo nazvati Snježana. Snježana nema neke ozbiljne zdravstvene dijagnoze, a želi unijeti neke pozitivne promjene u svoj život te unaprijediti svoje zdravlje. Snježana redovito vježba i trči, pa u tom smislu procjenjuje da joj ne treba vodstvo, obzirom da taj dio uspješno "nosi" sama. Ipak, konačno je spremna uhvatiti se u koštac sa svojim negativnim načinom razmišljanja pa u tome traži pomoć kognitivno-bihevioralne psihoterapeutkinje, koja je educirana i u području mindfulnessa. Ona ju uči vrijedne tehnike koje Snježani pomažu da susretne svoje ograničavajuće obrasce te živi sretnije i ispunjenije. Osim toga, Snježana je trenutno u tranziciji na biljnu prehranu pa se javlja i na konzultacije kod holističkog nutricionista. On ju motivira i uči kako da zadovolji nutritivne potrebe svog tijela, a služi joj i kao vrijedna podrška da se nosi sa svim izazovima koje susreće na početku njezinog putovanja. Stručnjaci s kojima radi joj skreću pažnju na važnost redovitog bavljenja opuštajućim aktivnostima pa Snježana, vođena vlastitom sklonošću ka zvuku, u slobodno vrijeme počinje sa sviranjem gonga, koji ju opušta i centrira. Na ovom jednostavnom primjeru vidimo kako je zajedničko djelovanje otvorenih stručnjaka različitih profila omogućilo Snježani da dotakne različita problemska područja svog života te ju dovelo nekoliko koraka bliže ka postizanju optimalnog, holističkog zdravlja.U raspoloživih mnoštvu različitih metoda i tehnika, svaka od njih ima neke svoje prednosti i nedostatke. Svaka daje neki svoj doprinos i svaka je drugačija. Kvalitetan stručnjak traga za tehnikama koje su najoptimalnije za njegova klijenta, uzimajući pritom u obzir sve klijentove individualne karakteristike. U tom smislu, ne odgovaraju svaki pristup ili svaka tehnika svima pa se ne čini ispravnim ni jednu u potpunosti prihvatiti ili pak odbaciti. Kvalitetan holistički stručnjak je riznica znanja, a ono što je još važnije jest da isti zna kako ta znanja prezentirati i učiniti razumljivima svakome od svojih klijenata. On uvijek stavlja naglasak na svog klijenta i njegove specifičnosti, pokušavajući razumjeti način na koji njegov klijent vidi i razumije svijet te čemu on pripisuje uzroke svojih problema. Pita se: Što je to što njegovom klijentu ima smisla? Što bi mu moglo najviše odgovarati? Što targetira njegova problemska područja? S tim u vezi, on paralelno potiče svog klijenta na samorefleksiju, razvoj kritičkog promišljanja i autentično izgovaranje svoje istine, a radi realizacije adekvatne razmjene svih ideja, ali i prisutnih izazova. Naravno, ukoliko se viđenje svijeta i pristupi rješavanju problema klijenta i terapeuta drastično razlikuju ili klijentove potrebe izlaze iz područja ekspertize kontaktiranog terapeuta, etični stručnjak takvog klijenta pravovremeno upućuje nekom drugom, odgovarajućem stručnjaku. 


Ono što je zajedničko svakome od stručnjaka koji njeguju holistički pristup jest upravo promatranje bića kroz prizmu njegove cjelovitosti te pokušaj razumijevanja složene sinergije različitih dimenzija i elemenata, koja se u njemu susreću i isprepliću. Čovjek je posebno biće, koje istovremeno egzistira i u materijalnom i duhovnom svijetu. On je i biće zemlje i biće neba. Zreli stručnjak tu činjenicu duboko poštuje i uvažava, a pritom naporno radi i na usuglašavanju ta dva svijeta u sebi. Kvalitetan stručnjak nikada ne podučava ono što sam tek uči, već samo ono u čemu pokazuje određenu razinu majstorstva. On svojim životnim primjerom neupitno afirmira ono o čemu podučava. Isti djeluje vođen ljubavlju i iskrenom težnjom za dijeljenjem darova koje je primio (u vidu mudrosti, talenata, akumuliranih znanja i stečenih vještina), a ne pukom željom za vlastitim iscjeljenjem kroz druge ili možda željom za priznanjem i dokazivanjem vlastite vrijednosti. To ga i dalje ne čini savršenim, već samo nešto svjesnijim svojih mogućnosti i ograničenja, ali i spremnim, pod svaku cijenu, raditi na sebi. U tom smislu, kvalitetan stručnjak je posvećen svojoj mentalnoj, emocionalnoj i duhovnoj higijeni. On njeguje svoju pomnost i objektivnost te spremno susreće svoje slijepe pjege. Nikada se ne prestaje educirati i unapređivati. Osim vlastitim primjerom, on nastoji sustavnom edukacijom svojih klijenata i njihovim kontinuiranim motiviranjem na primjenu usvojenih znanja, potaknuti promjene kod populacije s kojom radi.


Ono što bi svakako trebalo biti primarno u djelovanju svakog stručnjaka koji svoje polazište pronalazi u načelu holizma jest traganje za primarnim uzrocima te sagledavanje aktualnog problema iz različitih kutova. Pa ipak, valja naglasiti kako ovo davanje prednosti uzrocima nikako ne isključuje iskazivanje poštovanja spram postojećih simptoma te dozvolu posezanja za metodama, tehnikama, sredstvima koji iste umanjuju, ublažavaju ili eliminiraju. Traganje za uzrocima, kako smo i ranije naveli, nije lako. Upravo suprotno, ono je najčešće izuzetno zahtjevno i uglavnom uključuje dubinski unutarnji rad, koji donosi otvaranje mnogih zahtjevnih sadržaja, a provocira i ponovno proživljavanje najrazličitijih traumatskih iskustava. Pravi stručnjak je na tom putu adekvatna podrška- on svog klijenta nikada ne ostavlja ranjivog, s mnoštvom otvorenih pitanja. Svatko može podučavati ono što je negdje pročitao- ono što razlikuje kvalitetnog i nekvalitetnog stručnjaka jesu upravo razina zrelog i adekvatnog odgovora na klijentove potrebe, odnosno na reakcije do kojih je došlo po primjeni određenih metoda i tehnika. Kvalitetan stručnjak zna kako pristupiti i pomoći klijentu koji se nosi s teškim sadržajima. On ne pribjegava suhoparnom prepričavanju sadržaja koje je negdje pročitao, već samim svojim stavom i adekvatnom reakcijom dokazuje kako je napornim radom na sebi već internalizirao određena znanja. Kvalitetan stručnjak se nikada ne skriva iza svojih certifikata.


Kvalitetan stručnjak isto tako ne stavlja svog klijenta u podređeni položaj. On ne oduzima osobnu moć svom klijentu, usađujući mu ideju da je od njega na bilo koji način bolji ili superiorniji. On u tom smislu, generalno nije ni sklon rješavati probleme umjesto svog klijenta, već istog samo uči kako da preuzme osobnu odgovornost za svoje osobno zdravlje i dobrobit. Odnos između klijenta i terapeuta trebao bi biti odnos ravnopravnosti- njih dvoje se susreću kao dva ljudska bića koja se nalaze u procesu razmjene i učenja. Stručnjak navodi klijenta da pogleda svojim problemima u oči te ih sagleda iz različitih kutova, pa onda i povocira, potiče i pomaže njegovo suočavanje sa životnim izazovima. Ideja mu je ojačati klijenta te skratiti njegovo vrijeme provedeno u konzultacijama/savjetovanju/terapiji, a ne ga učiniti ovisnim o ovim oblicima pomoći i podrške. Krajnji cilj ovakvog rada jest pomoći osobi da stupi u kontakt sa svojim unutarnjim učiteljem te osvijesti i oslobodi svoje skrivene snage, darove i potencijale (uključujući i potencijal za samoiscjeljenjem). Obzirom da je interakcija između klijenta i terapeuta bazirana upravo na kvalitetnom međuljudskom odnosu, koji je obilježen obostranim razumijevanjem i uvažavanjem, neobično je važno dati prednost stručnjaku za kojeg mislimo da će nam najbolje odgovarati. Činjenice koje upućuju na našu kompatibilnost su:


1. Stručnjak se usko bavi područjem naših primarnih interesa i/ili problema;

2. Sviđaju nam se njegova energija i način ophođenja;

2. Razumijemo rječnik kojim se isti koristi;

3. Naginjemo tehnikama kojima se isti služi.


Osim toga, čini se kako nam njegov pristup odgovara i nešto nas navodi da, u moru drugog i drugih, odaberemo baš njega. Kao i uvijek, čini se kako i u ovom slučaju ima najviše smisla poslušati glas svoje intuicije te istoj dozvoliti da nas vodi u procesu odabira adekvatnog stručnjaka. Na kraju, ništa nije finalno te, ukoliko po putu uočimo kako se negdje razilazimo- uvijek se možemo zahvaliti i nastaviti dalje sami ili poći ususret nekome tko će nas ipak malo bolje razumjeti.


U idućem, posljednjem tekstu serijala predstavljanja koncepta holističkog zdravlja, bavit ćemo se pitanjem pravovremenog javljanja stručnjaku za holističko zdravlje.

104 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page