top of page

Zagrljaj
cjelovitosti

Mjesto gdje fizičko, emocionalno, mentalno i duhovno tijelo (ponovno) plešu zajedno u savršenoj harmoniji...

Čovjekov um uvijek funkcionira po principu podjele i polariteta pa se i o nekim ovdje izloženim temama, radi lakoće razumijevanja ovakvog, holističkog pristupa, govori kao da su odvojene, premda stvarna odvojenost kao takva između njih ne postoji.

 

S tim u vezi, nema ni nikakve stvarne odvojenosti fizičkog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog tijela- postoje samo različite teme, koje su relevantne za svako od ovih tijela.

Baš kao što svaku kuću gradimo na stabilnim temeljima, tako se i naše putovanje povratka cjelovitosti i osiguravanja najviše razine zdravlja kreće odozdo prema gore- od zemlje ka nebu.

Fizičko tijelo

Fizičko tijelo je hram u kojem duša stanuje za vrijeme njezinog života na zemlji. Ono poprima određeni izgled i oblik te zauzima neko mjesto u prostoru. Teži održanju i homeostazi. Traži optimalnu temperaturu, adekvatno "gorivo" (nerijetko u formi hrane) i redovitu fizičku aktivnost, koja će mu omogućiti da ostane zdravo i snažno. Ono zahtijeva odgovarajuću brigu i njegu, koje se odražavaju našim svakodnevnim ophođenjem prema sebi- svim onim "malim ritualima", koji postaju neizostavnim dijelovima našeg životnog stila. Nebriga i zanemarivanje potreba fizičkog tijela dovode do slabijeg zdravlja i nemogućnosti optimalnog funkcioniranja. Fizičko tijelo je isto tako mjesto na kojem svaki energetski disbalans postaje jasan, vidljiv i opipljiv- simptomi tjelesnih bolesti nerijetko su tek zadnja stepenica manifestacije neadekvatnog funkcioniranja naših energetskih centara.  Moj rad s fizičkim tijelom uključuje teme posta i detoksifikacije, adekvatne prehrane i optimalnog životnog stila. Odnosi se i na savjete vezane uz primjenu određenih namirnica i biljnih pripravaka radi prevencije ili olakšavanja postojećih zdravstvenih tegoba. Prati ga traganje za drugom perspektivom postojećeg stanja, kojemu se pristupa kroz prizmu razumijevanja funkcioniranja svakog od naših energetskih centara.

Emocionalno tijelo

Emocionalno tijelo je, kao što mu samo ime govori, sačinjeno od emocija. Fluidno je i promjenjivo te izuzetno podložno raznim utjecajima. Radi u neposrednoj sprezi s našim mentalnim i fizičkim dijelom, a osjetljivo je i na vanjske uvjete. Emocionalno tijelo ne zaboravlja- ono pohranjuje i ugodne i neugodne emocije. Ovisno o kvaliteti i kvantiteti, a prvenstveno o frekvenciji pohranjenih emocija- ono je i prava mala riznica blaga, ali i neuredno skladište, prepuno pokidanih stvari koje opterećuju naš unutarnji prostor i čine ga konfuznim. Emitirajući emocije određene frekvencije, mi u svoje živote privlačimo osobe i iskustva u kojima se iste zrcale. Proradom ovakvih iskustava i otpuštanjem potisnutih emocionalnih sadržaja, mi pročišćavamo svoje astralno tijelo, koje postaje sve lakše i svjetlije.  Rad na emocionalnom tijelu tiče se boljeg razumijevanja emocija i otpuštanja onih koje nas (više) ne služe. Ovakav oblik rada uključuje učenje adekvatnog odgovora na teške emocije koje dovodi i do nešto lakšeg nošenje s istima. Cilj ovakvog oblika rada je otvoriti vrata transformaciji neugodnih emocija te osloboditi osobu od potisnutih traumatskih iskustava. Ova dimenzija djelovanja uključuje i razvoj kvaliteta srca- poput ljubavi, prihvaćanja, oprosta i zahvalnosti.

Mentalno tijelo

Mentalno tijelo je središte (naše) inteligencije. Ono integrira naša iskustva i na njima gradi složene misaone obrasce koji posljedično određuju način na koji promatramo i razumijemo svijet u kojem živimo.  Niže mentalno tijelo je limitirano znanjima koje smo stekli u ovom životnom iskustvu. Ono je racionalno i logično. Predstavlja srž naše "lažne osobnosti" ili ega. Poistovjećivanje s njim nas navodi na zaborav vlastitog identiteta te nas čini zarobljenima u okvirima najrazličitijih priča. Mogli bismo reći da je naše niže mentalno tijelo lukavo. Koliko god ono moćno i snažno bilo, njegovoj lukavštini nedostaje mudrosti, a taj ga nedostatak ograničava. S tim u vezi, terapeutkinja Branka Jakelić u svojoj knjizi "Tragajući za sobom" navodi: "Rješavamo li probleme isključivo racionalno, često se krećemo područjem niže oktave, gdje je niz nerazriješenih emotivnih i mentalnih konflikata koji nam zamagljuju pogled." Niže mentalno tijelo traži dobrog gospodara. Bez njega se otima kontroli i živi po principu "Dok mačke nema, miševi kolo vode". Više mentalno tijelo se odnosi na pitanja naše mudrosti i intuicije. Njemu su dostupna znanja koja nadilaze naša osobna. Ono nije ograničeno limitiranim setom iskustava koje prikupljamo za vrijeme jednog zemaljskog života. Ono prošlost, sadašnjost i budućnost sažima u jedno. Jednom otvoreno, otvara nam pristup knjižnici beskrajne mudrosti te tako integrira i najsloženije forme iskustava. Ono funkcionira po principu "neposrednih uvida". Spoznato vraća onome što želi biti spoznato i tako zatvara  ciklus postojanja. Prema mom iskustvu, dva su oblika rada na mentalnom tijelu.  Prvi podrazumijeva da se uhvatimo u koštac s obrascima po kojima isto funkcionira, a to znači: upoznavanje naših disfunkcionalnih misli i uvjerenja, adekvatno nošenje s istima te supstituiranje nepovoljnih s povoljnima. Po upoznavanju našeg uma, mi radimo njegov "reset", sada svjesno integrirajući mentalne programe koji će nas bolje služiti. Najbolji rezultati se postižu psihoterapijom (kojom se ja ne bavim), a u tom kontekstu bih naglasila izuzetnu povoljnost kognitivno bihevioralnih tehnika. Drugi oblik rada se temelji na golom prepoznavanju misaonih sadržaja i jačanju nekih specifičnih kvaliteta uma i srca. Umjesto da se bavimo svim sadržajima svog uma i tražimo im antipode, mi ih učimo promatrati s ljubavlju. Vježbajući kvalitete poput fokusa, nevezanosti i nepoistovjećenosti, svjesno se odmičemo od svojih mentalnih sadržaja.   I jedan i drugi oblik rada u nama otvaraju prostor u kojemu jasnije možemo čuti glas koji dopire iz višeg mentala. Naš um traži svojevrstan trening i redovitu vježbu. Na nama je koji oblik vježbe ćemo odabrati. Obzirom da ljubav, kao temelj holističkog pristupa, započinje ljubavlju prema sebi- koja pak započinje u našem umu- važno je dati prednost kultiviranju realne slike osobe i grljenju svojevrsnog blagog mentalnog stava. Rad na umu uključuje razvoj osobne odgovornosti, a saveznici su mu otvoreni razgovor sa stručnjakom te redovita introspekcija.

Duhovno tijelo

Duhovno tijelo egzistira i ovdje i ondje, premda je u svojoj suštini "nigdje". Ono je neodvojivo od Izvora- samo je jedna kapljica Svega Što Jest. Duhovno tijelo nadilazi pitanje tijela i fizičkog prostora: materijalnoga, spoznatoga, vidljivoga, ali i nevidljivoga. Važno ga je dosegnuti, podsjetiti, povratiti, probuditi, reintegrirati. Duhovnom tijelu ne možemo pristupiti bez prethodne prorade teških emocija pohranjenih u našem astralnom tijelu. Iscjeljivanjem trauma mi reintegriramo "odbjegle" i davno izgubljene dijelove naše duše te ih dovodimo u "sada i ovdje". Preko duhovnog tijela doživljavamo unutarnje jedinstvo sa Životom i Božanskom Biti. Redovita duhovna praksa je u svojoj suštini kontakt, koji nam omogućava dostizanje takve povezanosti. Ona je kontakt: našeg uma/naše osobnosti s Našom Dušom/Našim Pravim Identitetom te Naše Duše s Njezinim Domom. Duhovnom praksom sve veći postotak svoje duše (ponovno) dovodimo u svoje tijelo, a to nam omogućava da živimo svjesnije, kreativnije i slobodnije. Rad na duhovnom tijelu uključuje osvještavanje svoje Božanske prirode i ponovno povezivanje s Njom. U tom smislu, obuhvaća pitanje prepoznavanja važnosti duhovne prakse te pronalazak one optimalne. Ne može teći bez upoznavanja i razumijevanja ega, ali i prepreka i i izazova koje isti postavlja. Uključuje i pružanje podrške u procesu nošenja s duhovnim krizama. Rad na duhovnom tijelu donosi pronalazak svrhe vlastitog života te poticaj na svrsishodno djelovanje usmjereno ka dobrobiti drugih živih bića.

Sve opisane segmente dotičemo holističkim planom, a detaljno razrađujemo na online, individualnim sastancima. 

Om Symbol on the Beach

Riječi što pune dušu...

"Mislim da nikako ne mogu opisati ovu divnu, blagu, srdačnu, toplu, suosjećajnu dušu. Riječima se teško može opisati energija ove predivne mlade žene kojoj ću biti vječno zahvalna... Bila je moje svjetlo u teškim trenucima, i samim time pomogla mi da krenem prema vlastitom (svjetlu)."
 
- S.R.

Kodeks djelovanja

Laws and regulations
Autumn Mood

Ovaj kodeks predstavlja okvir etičkih standarda koje slijedim u svojoj svakodnevnoj praksi te u bilo kakvom obliku interakcije s (potencijalnim) klijentima, partnerima i suradnicima. 

01

Misija

Misija Zagrljaja cjelovitosti jesu promocija i zaštita holističkog zdravlja, opće dobrobiti i duhovnog razvoja. 

Želja je pomoći pojedincima da se sjete svoje prave prirode te ih podržati na putu dostizanja punog potencijala. 

Dijelit ću relevantno znanje i različite tehnike koje mogu podržati onoga koji je zakoračio na put osobnog razvoja, ohrabrujući pritom svakog pojedinca da se  koristi svojim kritičkim mišljenjem, ali i unutarnjom mudrošću kako bi od ponuđenih materijala uzeo samo ono što  s njim rezonira. 

03

Pozitivna komunikacija

Pažljivo ću slušati svoje sugovornike te komunicirati autentično i asertivno.

Govorit ću jezikom ljubavi, demonstrirajući kvalitete prihvaćanja, suosjećanja i razumijevanju.  

U duhu Jednoga, neću diskriminirati ni po kakvim osnovama. 

05

Pitanje povjerljivosti

Sve informacije dobivene od klijenata tretiraju se kao strogo provjerljive. U tom smislu, s trećim stranama će biti podijeljene samo kada od mene to zahtijeva postojeća zakonska regulativa, odnosno u slučajevima nužnosti osiguravanja neposredne sigurnosti i zaštite klijenta ili drugih osoba. 

Sigurno ću pohraniti sve pisane materijale i poruke dobivene od svojih klijenata. Pridržavati ću se svih regulacija koje se tiču zaštite osobnih podataka.

02

Obećanje

Dat ću sve od sebe kako bih svakoga dana bila boljim čovjekom i boljim stručnjakom. U ovu težnju unosim cijelo svoje srce i većinu životne energije kojom raspolažem.

Služit ću svojim klijentima te se prema svim svojim klijetima/ partnerima/ suradnicima ophoditi s ljubavlju, razumijevanjem i poštovanjem. 

Moj proces obrazovanja, osobnog rasta i unaprjeđenja nikada neće prestati. 

Ostati ću dosljedna svojoj svakodnevnoj praksi te nastaviti davati sve od sebe da pročistim svoj um i otvorim svoje srce.

Bit ću ljubazna i prijateljski raspoložena, poklanjajući pritom osobitu pažnju definiranju prikladnih granica i zadržavajući se u okvirima profesionalnih odnosa.

04

Holistički pristup

Moje nastojanje uključuje inkorporaciju suvremenog znanstvenog pristupa i drevnih znanja u mom svakodnevnom radu s osobama različitih profila.

Osigurati ću da moje djelovanje bude u skladu s najnovijim znanstvenim otkrićima. 

06

Nošenje s rizicima

Djelovat ću isključivo unutar svojih mogućnosti. Pojedincima čije potrebe nadilaze moje znanje, vještine i iskustvo ću dati prijedloge o tome gdje mogu potražiti alternativnu pomoć i podršku.

Brinut ću o osobnom zdravlju i dobrobiti.

Nikoga neću izložiti nikakvom neposrednom riziku i/ili opasnosti. 

Rastimo zajedno!

Stupimo u kontakt i otisnimo se na zanimljivo zajedničko putovanje unutarnjeg rasta i razvoja.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Vaša poruka je poslana! Hvala Vam!

bottom of page