top of page
  • Writer's pictureAna Matorić Akasha

Daj sebi vremena...

Updated: Nov 26, 2022


(pixabay.com)


Daj sebi vremena

Da postaneš iskreno sretna,

Znajući cijelim svojim bićem

Kako je to biti uplašena, tužna, ranjiva…


Daj sebi vremena…

Da preboliš

Pa nastaviš tamo gdje si stala,

Otpuštajući i opraštajući…

Sebi,

Ali i drugima...


Daj sebi vremena…

Da naučiš,

Savladavajući iste i iste prepreke uporno,

Ako treba, svakim danom,

Iz početka...


Daj sebi vremena….

Da uspiješ,

Grleći svaki neuspjeh i frustraciju

Na koju nailaziš,

Uporna i hrabra…


Daj sebi vremena…

Da postaneš osnažena,

Poštujući svaku svoju slabost,

Svjesna njezinog dubljeg smisla…


Daj sebi vremena…

Da opet budeš kao dijete,

Zaigrana i bezbrižna,

Hodajući sa strahom

I dopuštajući brizi da ti bude suputnik,

Svakoga dana…


Daj sebi vremena…

Da naučiš voljeti.

Onako, kako voljet možeš:

Čisto, bezuvjetno, iskreno,

Pružajući najbolje od sebe,

Već sada…


Daj sebi vremena…

Da spoznaš dušu, duboku ko ocean,

Što u tebi sniva,

Osvještavajući njeno postojanje,

Dišući,

Ovoga trenutka…


Daj sebi vremena…

Da ono što intelektualno znaš

Postane emocionalno

Pa i duhovno.

Da zauzme cijelo tvoje biće

Pa postane živo u tebi,

Strpljivo stišćući zube,

Iščekujući,

Ne gubeći najsnažniju vjeru,

Ni u najtežim trenutcima…


Daj sebi vremena...

Da procvjetaš

Kao najljepši cvijet,

Bivajući svoja,

Razumijevajući…

Da si sazdana nesavršena…

I kao takva, dušo, IDEALNA!


Daj sebi vremena….


P.S. Ne zaboravi biti strpljiva, blaga i dopuštajuća, ali odlučna. 😊


Voli te,


Ana


#dajsebivremena #ljubavpremasebi #strpljenje #životnamudrost #osobnirazvoj

127 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page