top of page

Holističko zdravlje- što je to?

Demistifikacija koncepta holizma i holističkog zdravlja 

Koncept holizma s razlogom postaje sve češćom i važnijom temom, a okreće mu se i sve veći broj stručnjaka različitih profila, koji ga koriste kao temeljno polazište u prevenciji, dijagnostici i tretmanu različitih (zdravstvenih) problema. Holizam dolazi od grčke riječi čije je značenje sav, potpun, cijeli. Definiramo ga kao načelo, čije je polazište da se cjelina ne može svesti na njezine dijelove. Pojam holističko se u tom smislu odnosi na određeni pristup koji, umjesto da dijeli neki sustav na njegove pojedinačne dijelove- koje potom proučava, tretira ili se njima u bilo kojem smislu bavi, u svoj fokus stavlja cijeli sustav. Holističko zdravlje tako predstavlja zdravlje u cjelini: ono zagovara harmonično, optimalno funkcioniranje svih značajki našeg bića, tragajući za najvećim stupnjem našeg fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog (energetskog) zdravlja. Stručnjak ili skupina stručnjaka koja polazi od koncepta holističkog zdravlja promatra sustav (tj. svog pacijenta ili klijenta) kao vrlo inteligentnu cjelinu, u kojoj (i oko koje) se odvija neprestana i vrlo složena interakcija velikog broja različitih čimbenika. Bolest je, u očima takvih stručnjaka, rezultat narušenog balansa cjeline, odnosno odraz nepravilnog funkcioniranja cjelokupnog organizma, a ne samo izolirani problem jednog područja. Holističko zdravlje je i put i cilj. Ono je nastojanje, pa onda i odraz optimalnog funkcioniranja cijelog organizma. Takvu funkcionalnost primarno postižemo i jačamo usvajanjem optimalnog životnog stila, koji se odnosi na zbir povoljnih, svakodnevnih tendencija, ponašanja, rituala i navika, koje su na strani našeg zdravlja. Radi se o kultivaciji navika koje odražavaju ljubav prema sebi, odnosno poštovanje prema svom životu i svom tijelu. Bavljenje konceptom holističkog zdravlja tako uglavnom započinje jačanjem našeg fizičkog zdravlja. Isto uključuje edukaciju o zdravoj prehrani, pa onda i prakticiranje takve prehrane. Naglasak stavlja i na život u nezagađenoj okolini te dostatnu količinu fizičke aktivnosti. Važno pitanje je i ono posta i detoksikacije organizma, odnosno kvalitete vode koju pijemo i zraka koji udišemo. Rad na našem zdravlju na fizičkoj razini se odražava usvajanjem i prakticiranjem navika koje djeluju povoljno na zdravlje cijelog fizičkog tijela. Naravno, ukoliko je u organizmu već došlo do pojave određene bolesti, briga o fizičkom zdravlju uključuje i redovite preglede te podvrgavanje nužnim oblicima liječenja. Na emocionalnoj razini, koncept holističkog zdravlja (odnosno, stručnjak koji djeluje unutar tog područja) je zainteresiran za pitanje odnosa individue i okoline. U tom smislu, bavi se poticanjem, ali i uspostavom te održavanjem kvalitetnih emocionalnih odnosa, a naglasak svakako stavlja na odnos pojedinca prema samom sebi. Emocionalno zdravlje podrazumijeva i proradu, odnosno otpuštanje teških emocija i traumatskih iskustava, koje smo zarobili u svom tijelu. Potiskivanje takvih sadržaja nepovoljno utječe na protok životne energije, a posljedično dovodi i do ozbiljnijih mentalnih, odnosno fizičkih bolesti. Holističko zdravlje podrazumijeva i nužnost hvatanja u koštac s našim mentalnim tijelom: redovito vježbanje svjesnih iskoraka iz svojevrsne bujice razmišljanja te kultivaciju veće razine objektivne prisutnosti. Uključuje redovitu brigu o našem mentalnom zdravlju te uspostavu kvalitetne, mentalne higijene. Ova dimenzija se odnosi i na oslobađanje od toksičnih mentalnih koncepata- kroz preoblikovanje nepovoljnih uvjerenja, ali i negativnih misli, koje takva uvjerenja (p)održavaju. Uglavnom podrazumijeva uključivanje u neki oblik savjetovanja ili psihoterapijskog tretmana, odnosno rad sa stručnjakom koji posjeduje vrijedna znanja u ovom području. Koncept holističkog zdravlja posebnu pozornost poklanja energetskom tijelu, odnosno radu s pranom- životnom energijom. Ovo uključuje različite prakse, poput: energetske (Kundalini) joge, Qigonga, Reikija, ali i različite oblike meditacije, neke vrste masaže, itd. U tom smislu, mi (uglavnom uz pomoć odabranog, certificiranog stručnjaka) radimo na uspostavi zdravog protoka energije kroz sve energetske centre u tijelu, a idealno je ako paralelno uspostavljamo i vlastitu duhovnu praksu, kojom ćemo ovakav protok energije samostalno održavati. Navedeno se odnosi na razvoj i njegu određene duhovne rutine te prakticiranje različitih tehnika. Pomaci na jednoj razini, donose pomake na drugoj. Primjerice, bolje fizičko zdravlje i dostatna količina fizičke aktivnosti povoljno djeluju na emocionalno, mentalno, pa onda i duhovno tijelo pojedinca. Isto vrijedi i obrnuto. Slijedeći ovu logiku, uglavnom ima najviše smisla krenuti odozdo prema gore, odnosno od fizičkog ka duhovnom tijelu. Ipak, treba uzeti u obzir da je čovjek duhovno (energetsko) biće te da njegovi problemi primarno nastaju upravo na energetskoj razini. Tom logikom nam djelovanje na energetskoj razini može donijeti najbrže i najučinkovitije rezultate te, posljedično, najsnažnije povoljno utjecati na sve druge dimenzije života i zdravlja pojedinca. Pa opet, valja imati na umu da, ukoliko ne dođe do trajnijeg pomaka svijesti kod pojedinca, intervencije u domeni energetskog tijela ne daju nužno rezultate dugoročne prirode. Takve rezultate uglavnom postiže pojedinac koji, jednom promijenjen, počinje sustavno donositi kvalitetnije odluke za sebe i okolinu u kojoj živi. U ovom našem pokušaju razumijevanja iznesenog, možemo se kratko osvrnuti na primjer drveta. Drvo posjeduje snažno korijenje, koje ga čini savršeno stabilnim i uzemljenim. Ono energiju crpi iz zemlje, u kojoj pronalazi vodu i hranjive tvari, koje su mu potrebne za život. Drvetu je potrebna i sunčeva svjetlost, pa ono svoje grane širi visoko ka nebu, upijajući svaku dostupnu zraku sunca. Njegovo deblo djeluje poput posrednika koji prenosi energiju i hranjive tvari te spaja sve opisane segmente. Na taj je način drvo idealni predstavnik zdravog, cjelovitog bića, koje egzistira savršeno povezano sa Zemljom, otvarajući se pritom cijelim svojim bićem ka nebu- koje predstavlja Božansko. Promatrajući drvo, učimo mnogo i o holističkom zdravlju, koje predstavlja savršeni balans čovjeka kao zemaljsko- božanskog bića, otkrivajući svaku nužnu stepenicu na putu dostizanja takvog balansa. Korijenje predstavlja naše fizičko tijelo i našu potrebu za hranom, odnosno adekvatnim gorivom, koje će nam omogućiti da budemo zdravi i dugovječni. Deblo je naša kralježnica, koja prolazi dužinom našeg tijela, sve do vrha naše glave, otkrivajući emocionalne i mentalne aspekte, koje nam je upoznati i nadići, kako bismo se spojili s Božanskim te tako uistinu ispunili svoj puni potencijal ili, koristeći se terminologijom drveta- prolistali. :)

Povezanost holističkog zdravlja i koncepta iscjeljenja

Premda je u našem društvu još uvijek raširena pogrešna ideja kako je pitanje zdravlja važno samo za pojave bolesti, činjenica jest da bismo zdravlje trebali staviti na vrh ljestvice prioriteta dok smo zdravi. Usprkos uvriježenom mišljenju, koje zdravlje nerijetko promatra kao luksuz, ono je naše temeljno pravo. U tom smislu, naše starenje ne podrazumijeva i bolest. Mi možemo ostati zdravi do samog kraja našeg života. Upravo nas holistički pristup zdravlju podsjeća da je svatko od nas sveta i vrlo moćna cjelina te nam osvještava važnost adekvatne brige o sebi i pravovremenog rada na svim segmentima našega bića. Moderan život, koji nerijetko podrazumijeva stanovanje u gusto naseljenim, urbanim sredinama; stres i ubrzanost; dugotrajno sjedenje i učestali boravak u zatvorenom prostoru; otuđenje; malo vremena za obitelj, društvo i hobije; brzu prehranu... ostavio je značajne posljedice na naše zdravlje. Danas smo pozvani (re)integrirati zdrave navike naših predaka u našu svakodnevicu, a navedeno će nas centrirati i omogućiti nam da neutraliziramo posljedice opisanog, modernog načina života. Uspostava zdravijih navika se u tom smislu odnosi na svojevrstan povratak prirodi, koji prevenira javljanje mnogih problema, ali i nudi efikasna rješenja postojećim. Priroda je uvijek tu da nas podrži i da nam olakša- ona je naša majka i prijateljica, terapeutkinja i iscjeliteljica, liječnica i farmaceutkinja, poljoprivednica i nutricionistica. Ona nas kupa beskrajnom ljubavlju, mudrošću i obiljem. Uvijek je tu da nas sasluša i podupre proces našeg iscjeljenja, ali nas i podsjeti na beskrajnu moć koju nosimo u sebi. Ipak, valja naglasiti kako zajedno s velikim potencijalom uvijek dolazi i velika odgovornost, koja se ogleda u načinu na koji se ophodimo prema sebi, svim drugim bićima, ali i ovoj divnoj planeti, na kojoj živimo. Podršku prirode možemo ostvariti i u smislu smanjenja razine stresa, ali i korištenja široko dostupnog, ljekovitog bilja. Na putu postizanja optimalnog holističkog zdravlja, pozvani smo i neprestano motriti, slušati i uvažavati svoje unutarnje stanje te pokušati razumjeti jezik svoga tijela. Ovaj koncept nas potiče da osluškujemo poruke svog tijela, predstavljajući nam isto kao mudri i sveznajući sustav, koji se ima sposobnost sam iscijeliti, ukoliko mu mi to dozvolimo. Osim što nas vraća bezgraničnoj mudrosti majke prirode i našega tijela, koncept holističkog zdravlja nas navodi i na preispitivanje vrijednih egzistencijalnih pitanja, poput: Kako vidim svoj život? Zašto sam ovdje? Koja je svrha mog života? Kako se odnosim prema svom životu i tijelu? Na koji način čuvam i njegujem ono što mi je važno? Na taj način, pitanje holističkog zdravlja zapravo upire prstom na povezanost svega što jest. Isto predstavlja svojevrstan pokušaj razumijevanja velikog broja složenih međuodnosa, odnosno kompleksnih i unakrsnih interakcija različitih faktora, te nas tako navodi na preispitivanje pitanja uzroka i posljedica. Navedeno donosi svojevrstan pomak u svijesti pojedinaca, obzirom da svoj fokus pomiče s koncepta ozdravljenja na koncept iscjeljenja. Ozdravljenje znači povlačenje bolesti i nestanak njezinih simptoma, ali uglavnom ne podrazumijeva i otklanjanje primarnog, dubinskog uzroka problema, koji se najčešće skriva na energetskim razinama- odnosno u neadekvatnom protoku energije kroz naše energetske centre. A ukoliko ne riješimo svoj problem na dubljoj razini i ne dopremo do njegova primarnog uzroka, to najčešće dovodi samo do njegova kasnijeg premještanja na neko drugo mjesto u našem tijelu. Iscjeljenje, s druge strane, podrazumijeva rad s uzrocima, a to ga čini intenzivnim, sveobuhvatnim i nerijetko dugotrajnim procesom. Nužno je imati na umu kako ni jedan disbalans ne nastaje preko noći te je u tom smislu pogrešno tragati za instantnim rješenjima. Ukoliko ista i postoje, najčešće dolaze u paketu s mnogim drugim, nepovoljnim nuspojavama i nusproduktima. U tom smislu, holistički pristup, koji je fokusiran na iscjeljenje, (uglavnom) ne otklanja naše probleme preko noći, ali nas od istih dugoročno u potpunosti oslobađa. Cjelovito, holističko zdravlje se primarno postiže zahvaljujući preslagivanju naših životnih prioriteta i kultivaciji strpljenja. Mi postajemo svoj najveći projekt i gradimo neki novi oblik funkcioniranja- brižljivo i dosljedno, korak po korak. Osim strpljenja, od nas se očekuju disciplina i odlučnost, a prije svega nježnost i ljubav te sustavna primjena naučenog. Koncept holizma je načelo povratka našem jedinstvu. A jedinstvu dolazimo kada smo spremni, nikako ne prije. Njemu ne žurimo. Uviđajući svoju unutarnju moć, koja bezgranično raste u našoj povezanosti sa svime što jest, malo- pomalo (ponovno) osvještavamo koliko smo svi mi čudesni, lijepi, posebni, moćni...!

Obilježja kvalitetnih stručnjaka u domeni holističkog zdravlja

Svaki stručnjak koji djeluje unutar šarolikog područja holističkog zdravlja uglavnom stavlja svoj naglasak na neki specifičan pristup, odnosno na neke određene metode i tehnike unutar tog pristupa. Različitosti u pristupima proizlaze iz stručnjakovog pogleda na svijet (koji je pod utjecajem njegove percepcije i/ili neke usvojene teorije), njegovih duhovnih iskustava i primljenih uvida, stručne ekspertize, ali i nekih drugih karakteristika, kao što su: obilježja njegove ličnosti, ranija životna iskustava, osobni interesi i preferencije, i slično. S tim u vezi, neki stručnjaci su najviše zainteresirani za prehranu, drugi za masažu, treći za biljne pripravke, četvrti za tehnike disanja, a peti, primjerice, za određene oblike meditacije. U tom smislu, ovi stručnjaci i dalje uglavnom primarno djeluju unutar jednog terapijskog područja te se koriste povezanim setom tehnika, ali, imajući u vidu principe holizma, nastoje istima djelovati na cjelinu. Nekim stručnjacima njihovo široko obrazovanje i intenzivni rad na sebi omogućavaju korištenje velikog broja različitih setova tehnika. Vrlo dobar primjer navedenoga je Ayurvedski princip terapije/liječenja, koji je vrlo obuhvatan, obzirom da targetira šarolika problemska područja te se služi različitim metodama liječenja. Najobuhvatnije i najbolje rezultate svakako i dalje može polučiti djelovanje više stručnjaka različitih profila. Kako bismo ovo bolje razumjeli, uzet ćemo primjer jedne mlade osobe, koju ćemo nazvati Snježana. Snježana nema neke ozbiljne zdravstvene dijagnoze, a želi unijeti neke pozitivne promjene u svoj život te unaprijediti svoje zdravlje. Snježana redovito vježba i trči, pa u tom smislu procjenjuje da joj ne treba vodstvo, obzirom da taj dio uspješno "nosi" sama. Ipak, konačno je spremna uhvatiti se u koštac sa svojim negativnim načinom razmišljanja pa u tome traži pomoć kognitivno-bihevioralne psihoterapeutkinje, koja je educirana i u području mindfulnessa. Ona ju uči vrijedne tehnike koje Snježani pomažu da susretne svoje ograničavajuće obrasce te živi sretnije i ispunjenije. Osim toga, Snježana je trenutno u tranziciji na biljnu prehranu pa se javlja i na konzultacije kod holističkog nutricionista. On ju motivira i uči kako da zadovolji nutritivne potrebe svog tijela, a služi joj i kao vrijedna podrška da se nosi sa svim izazovima koje susreće na početku njezinog putovanja. Stručnjaci s kojima radi joj skreću pažnju na važnost redovitog bavljenja opuštajućim aktivnostima pa Snježana, vođena vlastitom sklonošću ka zvuku, u slobodno vrijeme počinje sa sviranjem gonga, koji ju opušta i centrira. Na ovom jednostavnom primjeru vidimo kako je zajedničko djelovanje otvorenih stručnjaka različitih profila omogućilo Snježani da dotakne različita problemska područja svog života te ju dovelo nekoliko koraka bliže ka postizanju optimalnog, holističkog zdravlja. U raspoloživih mnoštvu različitih metoda i tehnika, svaka od njih ima neke svoje prednosti i nedostatke. Svaka daje neki svoj doprinos i svaka je drugačija. Kvalitetan stručnjak traga za tehnikama koje su najoptimalnije za njegova klijenta, uzimajući pritom u obzir sve klijentove individualne karakteristike. U tom smislu, ne odgovaraju svaki pristup ili svaka tehnika svima pa se ne čini ispravnim ni jednu u potpunosti prihvatiti ili pak odbaciti. Kvalitetan holistički stručnjak je riznica znanja, a ono što je još važnije jest da isti zna kako ta znanja prezentirati i učiniti razumljivima svakome od svojih klijenata. On uvijek stavlja naglasak na svog klijenta i njegove specifičnosti, pokušavajući razumjeti način na koji njegov klijent vidi i razumije svijet te čemu on pripisuje uzroke svojih problema. Pita se: Što je to što njegovom klijentu ima smisla? Što bi mu moglo najviše odgovarati? Što targetira njegova problemska područja? S tim u vezi, on paralelno potiče svog klijenta na samorefleksiju, razvoj kritičkog promišljanja i autentično izgovaranje svoje istine, a radi realizacije adekvatne razmjene svih ideja, ali i prisutnih izazova. Naravno, ukoliko se viđenje svijeta i pristupi rješavanju problema klijenta i terapeuta drastično razlikuju ili klijentove potrebe izlaze iz područja ekspertize kontaktiranog terapeuta, etični stručnjak takvog klijenta pravovremeno upućuje nekom drugom, odgovarajućem stručnjaku. Ono što je zajedničko svakome od stručnjaka koji njeguju holistički pristup jest upravo promatranje bića kroz prizmu njegove cjelovitosti te pokušaj razumijevanja složene sinergije različitih dimenzija i elemenata, koja se u njemu susreću i isprepliću. Čovjek je posebno biće, koje istovremeno egzistira i u materijalnom i duhovnom svijetu. On je i biće zemlje i biće neba. Zreli stručnjak tu činjenicu duboko poštuje i uvažava, a pritom naporno radi i na usuglašavanju ta dva svijeta u sebi. Kvalitetan stručnjak nikada ne podučava ono što sam tek uči, već samo ono u čemu pokazuje određenu razinu majstorstva. On svojim životnim primjerom neupitno afirmira ono o čemu podučava. Isti djeluje vođen ljubavlju i iskrenom težnjom za dijeljenjem darova koje je primio (u vidu mudrosti, talenata, akumuliranih znanja i stečenih vještina), a ne pukom željom za vlastitim iscjeljenjem kroz druge ili možda željom za priznanjem i dokazivanjem vlastite vrijednosti. To ga i dalje ne čini savršenim, već samo nešto svjesnijim svojih mogućnosti i ograničenja, ali i spremnim, pod svaku cijenu, raditi na sebi. U tom smislu, kvalitetan stručnjak je posvećen svojoj mentalnoj, emocionalnoj i duhovnoj higijeni. On njeguje svoju pomnost i objektivnost te spremno susreće svoje slijepe pjege. Nikada se ne prestaje educirati i unapređivati. Osim vlastitim primjerom, on nastoji sustavnom edukacijom svojih klijenata i njihovim kontinuiranim motiviranjem na primjenu usvojenih znanja, potaknuti promjene kod populacije s kojom radi. Ono što bi svakako trebalo biti primarno u djelovanju svakog stručnjaka koji svoje polazište pronalazi u načelu holizma jest traganje za primarnim uzrocima te sagledavanje aktualnog problema iz različitih kutova. Pa ipak, valja naglasiti kako ovo davanje prednosti uzrocima nikako ne isključuje iskazivanje poštovanja spram postojećih simptoma te dozvolu posezanja za metodama, tehnikama, sredstvima koji iste umanjuju, ublažavaju ili eliminiraju. Traganje za uzrocima, kako smo i ranije naveli, nije lako. Upravo suprotno, ono je najčešće izuzetno zahtjevno i uglavnom uključuje dubinski unutarnji rad, koji donosi otvaranje mnogih zahtjevnih sadržaja, a provocira i ponovno proživljavanje najrazličitijih traumatskih iskustava. Pravi stručnjak je na tom putu adekvatna podrška- on svog klijenta nikada ne ostavlja ranjivog, s mnoštvom otvorenih pitanja. Svatko može podučavati ono što je negdje pročitao- ono što razlikuje kvalitetnog i nekvalitetnog stručnjaka jesu upravo razina zrelog i adekvatnog odgovora na klijentove potrebe, odnosno na reakcije do kojih je došlo po primjeni određenih metoda i tehnika. Kvalitetan stručnjak zna kako pristupiti i pomoći klijentu koji se nosi s teškim sadržajima. On ne pribjegava suhoparnom prepričavanju sadržaja koje je negdje pročitao, već samim svojim stavom i adekvatnom reakcijom dokazuje kako je napornim radom na sebi već internalizirao određena znanja. Kvalitetan stručnjak se nikada ne skriva iza svojih certifikata. Kvalitetan stručnjak isto tako ne stavlja svog klijenta u podređeni položaj. On ne oduzima osobnu moć svom klijentu, usađujući mu ideju da je od njega na bilo koji način bolji ili superiorniji. On u tom smislu, generalno nije ni sklon rješavati probleme umjesto svog klijenta, već istog samo uči kako da preuzme osobnu odgovornost za svoje osobno zdravlje i dobrobit. Odnos između klijenta i terapeuta trebao bi biti odnos ravnopravnosti- njih dvoje se susreću kao dva ljudska bića koja se nalaze u procesu razmjene i učenja. Stručnjak navodi klijenta da pogleda svojim problemima u oči te ih sagleda iz različitih kutova, pa onda i povocira, potiče i pomaže njegovo suočavanje sa životnim izazovima. Ideja mu je ojačati klijenta te skratiti njegovo vrijeme provedeno u konzultacijama/savjetovanju/terapiji, a ne ga učiniti ovisnim o ovim oblicima pomoći i podrške. Krajnji cilj ovakvog rada jest pomoći osobi da stupi u kontakt sa svojim unutarnjim učiteljem te osvijesti i oslobodi svoje skrivene snage, darove i potencijale (uključujući i potencijal za samoiscjeljenjem). Obzirom da je interakcija između klijenta i terapeuta bazirana upravo na kvalitetnom međuljudskom odnosu, koji je obilježen obostranim razumijevanjem i uvažavanjem, neobično je važno dati prednost stručnjaku za kojeg mislimo da će nam najbolje odgovarati. Činjenice koje upućuju na našu kompatibilnost su: 1. Stručnjak se usko bavi područjem naših primarnih interesa i/ili problema; 2. Sviđaju nam se njegova energija i način ophođenja; 2. Razumijemo rječnik kojim se isti koristi; 3. Naginjemo tehnikama kojima se isti služi. Osim toga, čini se kako nam njegov pristup odgovara i nešto nas navodi da, u moru drugog i drugih, odaberemo baš njega. Kao i uvijek, čini se kako i u ovom slučaju ima najviše smisla poslušati glas svoje intuicije te istoj dozvoliti da nas vodi u procesu odabira adekvatnog stručnjaka. Na kraju, ništa nije finalno te, ukoliko po putu uočimo kako se negdje razilazimo- uvijek se možemo zahvaliti i nastaviti dalje sami ili poći ususret nekome tko će nas ipak malo bolje razumjeti.

Kada je pravo vrijeme javiti se stručnjaku za holističko zdravlje?

Koncept holističkog zdravlja nas navodi da svoje zdravlje sagledamo u kontekstu cjeline, a bolest kao manifestaciju određenog energetskog disbalansa te, po prvi puta, ili ponovno i ponovno, preispitamo koje to misli, emocije, životne navike (p)održavaju bolest kojoj svjedočimo. Sve navedeno neminovno rezultira povećavanjem kvalitete našega života i općeg zadovoljstva istim. Navedeno podrazumijeva poziv na neodgodivo razmatranje našeg života i aktualnog životnog stila te navodi na postavljanje važnih pitanja, poput: Cijenim li, volim li i prihvaćam li život koji živim? Jesam li uistinu spreman/na promijeniti ono što ne volim? Predati i transformirati ono što me ne služi? Na koji način vodim brigu o sebi i svom zdravlju? Na taj nam način holistički koncept nudi neku drugu perspektivu, baca neko novo svjetlo na naše postojeće stanje i poziva nas preuzimanje osobne odgovornosti za vlastiti život i zdravlje. To znači da pitanje našeg vlastitog zdravlja i dobrobiti ponovno stavlja u naše ruke, osvjetljavajući nam kako bismo sebe trebali držati glavnom i odgovornom osobom, u kojoj leži moć promjene našeg postojećeg stanja. Navedeno svakako podrazumijeva i pravovremeno traženje adekvatne, stručne pomoći i podrške, ukoliko i kada nam je ista potrebna. Holistički pristup (pre)usmjerava našu pozornost na postizanje i održanje optimalne razine zdravlja te prevenciju javljanja najrazličitijih problema, a kroz pravovremeno uspostavljanje redovite brige o sebi i usvajanje adekvatnih životnih navika. To ovaj pristup čini izuzetno moćnim u kontekstu promocije zdravlja te suzbijanja vjerojatnosti za javljanje najrazličitijih problema. Pa ipak, valja navesti kako pristup holističkog zdravlja nije ograničen samo na područje prevencije, obzirom da isti može biti (i jest) koristan i glede intervencije i tretmana- odnosno rada s već prisutnim problemima. U tim nam slučajevima može baciti neko novo svjetlo u kontekstu dijagnostike (rasvjetljavanja primarnih uzroka postojećih problema), ali i ponuditi "alternativne" (nemedicinske), osnažujuće i iscjeljujuće metode i tehnike, koje će nam pomoći umanjiti postojeće simptome te uspješno djelovati na njihove uzroke. Već je spomenuto kako je bolest određeni poticaj da zastanemo te svojevrsna dozvola da jednostavno budemo. Simptome bolesti možemo promatrati i kao nešto glasnije poruke našeg pravog ja, koje uglavnom dolaze po oglušavanju naše lažne osobnosti na na one nešto tiše, nježnije i suptilnije poruke, koje su nas već pokušale probuditi i (pre) usmjeriti... S tim u vezi, u slučaju nekih postojećih problema, naša pažnja, ljubav i receptivnost bit će dovoljna intervencija. Kada je odaslana poruka uspješno primljena, uglavnom dolazi do povlačenja bolesti i svih njezinih simptoma te organizam ponovno uspostavlja homeostazu. U slučaju onih drugih, ovakva intervencija neće biti dostatna. U tom smislu, valja naglasiti kako je pojava ozbiljnije mentalne i/ili fizičke bolesti uglavnom samo krajnji pokazatelj većeg disbalansa koji je, najčešće, već dugo postojao na energetskim razinama. Postojeći medicinski tretmani su vrijedni alati upravo onda kada je naš problem već uzeo maha, odnosno doveo do teže simptomatologije. Ovi alati, dakle, predstavljaju nekad vrlo nužni oblik tretmana (koji ih ipak automatski ne čini i adekvatnim preventivnim metodama). Pri odabiru adekvatnog tretmana svakako treba uzeti u obzir sva individualna obilježja osobe i njezinog slučaja, a glavna nit vodilja bi nam ipak trebala biti razina svijesti osobe. U duhu zagovaranja interdiciplinarnosti i znanstvenog pristupa, valja napomenuti kako je rad s holističkim terapeutom (koji ujedno nije i liječnik) nekima od nas tako moguć samo kao svojevrsna nadopuna postojećim medicinskim tretmanima i intervencijama u koje su već uključeni. Isti, dakle, ni na koji način ne bi smio isključivati intervencije stručnjaka medicinskog profila, osobito u slučajevima ozbiljnijih zdravstvenih problema. Ovdje se ponovno možemo poslužiti primjerom izmišljene osobe, koju ćemo ovoga puta nazvati Marin. Marin ima problema sa želucem, zbog kojih je već i tražio pomoć liječnika. Njegov liječnik njeguje holistički pristup rada te, osim farmaceutskih lijekova, Marinu prvenstveno sugerira i različite biljne pripravke, koji su mu od pomoći. Pa ipak, Marin je negdje pročitao kako njegovi učestali problemi sa želucem mogu biti rezultat problema u domeni treće čakre, pa se javlja terapeutkinji i učiteljici joge Y, kako bi s njom proradio i ove teme. Dakle, Marin nije odbacio liječničke savjete, ali je odlučio potražiti drugu perspektivu te uvesti šire promjene u svoj život. Umorio se od uzimanja lijekova i biljnih pripravaka, svjestan kako je moguće da nešto u njemu opetovano izaziva probleme koji se javljaju baš u području želuca. Nadalje, stručnjacima holističkog profila se korisno obratiti i u slučajevima kroničnih, odnosno degenerativnih problema, obzirom da nam isti mogu pomoći u kontekstu smanjenja intenziteta nekog aktualnog problema te usporiti njegovu progresiju. Mogu nas naučiti određenim tehnikama koje će nam pomoći da se nosimo s kroničnim bolovima ili (nekim drugim) izazovima, prilagodbama i ograničenjima te nas tako podržati u pokušaju izgradnje kvalitetnijeg i dugovječnijeg života. Po intervenciji odabranog/ih stručnjaka, klijentima "preostaje" primjena usvojenih znanja i dobivenih savjeta, a isto ih na neki način vraća na sami početak- na adresiranje uzroka njihovih problema te usvajanje adekvatnih navika kojima će suzbiti njihovo postojanje. Ovo je najsloženiji dio promjene, obzirom da podrazumijeva visoku razinu posvećenosti i discipline. U tom smislu, valja naglasiti kako promjena životnog stila nikada nije i ne može biti lagana, obzirom da od nas iziskuje mnogo malih, svakodnevnih koraka. To nas navodi do zaključka kako na putu ostvarenja optimalnog zdravlja trebamo zauzeti blag stav prema sebi te ići naprijed nekim tempom koji nama osobno najviše odgovara. Svaki napredak ima smisla i baš svaki se računa, a ono što je uistinu važno jest upravo poznavanje i poštivanje naših mogućnosti, ali i ograničenja. Nadam se kako su Vam ova četiri teksta uspjela približiti koncept holističkog zdravlja i odgovoriti na neka vrijedna pitanja. Ukoliko Vam je nešto ostalo nejasno, uvijek mi možete pisati putem kontakt forme. Nastojat ću odgovoriti na Vaše poruke u što kraćem roku te Vam pomoći da osvijetlite područja u kojemu još uvijek možda postoje neka vrijedna pitanja i nedoumice. Ako ste spremni na poduzimanje prvih koraka ka postizanju holističkog zdravlja, provjerite postojeće usluge Zagrljaja cjelovitosti, odnosno njegovih partnera i prijatelja. Otisnimo se na put promjene- u ljubavi i zajedno!

Pink Blossom

Imate pitanja?

Pišite mi!

  • Facebook
  • Instagram

Hvala, Vaša poruka je poslana!

bottom of page