top of page

Holističko zdravlje- što je to?

Demistifikacija koncepta holizma i holističkog zdravlja 

Koncept holizma s razlogom postaje sve češćom i važnijom temom, a okreće mu se i sve veći broj stručnjaka različitih profila, koji ga koriste kao temeljno polazište u dijagnostici, odnosno prevenciji i tretmanu različitih (zdravstvenih) problema. Holizam dolazi od grčke riječi čije je značenje sav, potpun, cijeli. Definiramo ga kao načelo, čije je polazište da se cjelina ne može svesti na njezine dijelove. Pojam "holističko" se u tom smislu odnosi na određeni pristup koji, umjesto da dijeli neki sustav na njegove pojedinačne dijelove- koje potom proučava, tretira ili se njima u bilo kojem smislu bavi, u svoj fokus stavlja cijeli sustav. Holističko zdravlje tako predstavlja zdravlje u cjelini: ono zagovara harmonično, optimalno funkcioniranje svih značajki našeg bića, tragajući za najvećim stupnjem našeg fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog (energetskog) zdravlja.  Osoba, odnosno stručnjak, koji polazi od koncepta holističkog zdravlja promatra sustav (tj. svog pacijenta ili klijenta) kao vrlo inteligentnu cjelinu, koja je pod neprestanim utjecajem složene interakcije velikog broja različitih čimbenika. Bolest je, u očima takvog stručnjaka, tako rezultat narušenog balansa cjeline, odnosno odraz nepravilnog funkcioniranja cjelokupnog organizma, a ne samo izolirani problem jednog područja.  Holističko zdravlje je i put i cilj. Ono je nastojanje, pa onda i odraz optimalnog funkcioniranja cijelog organizma. Takvu funkcionalnost primarno postižemo, odnosno jačamo, usvajanjem optimalnog životnog stila, koji se odnosi na zbir povoljnih, svakodnevnih tendencija, ponašanja, rituala i navika, koje su na strani našeg zdravlja. Radi se o kultivaciji navika koje odražavaju ljubav prema sebi, odnosno poštovanje prema svom životu i svom tijelu.  Bavljenje konceptom holističkog zdravlja tako uglavnom započinje jačanjem našeg fizičkog zdravlja. Isto uključuje edukaciju o zdravoj prehrani, pa onda i prakticiranje takve prehrane. Naglasak stavlja i na život u nezagađenoj okolini te dostatnu količinu fizičke aktivnosti. Važno pitanje je i ono posta i detoksifikacije, odnosno kvalitete vode koju pijemo i zraka koji udišemo. Dakle, rad na našem zdravlju na fizičkoj razini se odražava usvajanjem i prakticiranjem navika koje djeluju povoljno na zdravlje cijelog fizičkog tijela.  Na emocionalnoj razini, koncept holističkog zdravlja (odnosno, stručnjak koji djeluje unutar tog područja) je zainteresiran za pitanje odnosa individue i okoline. U tom smislu, bavi se uspostavom i održavanjem kvalitetnih emocionalnih odnosa, a naglasak svakako stavlja na odnos pojedinca prema samom sebi. Emocionalno zdravlje podrazumijeva i proradu, odnosno otpuštanje teških emocija i traumatskih iskustava, koje smo zarobili u svom tijelu. Potiskivanje takvih sadržaja nepovoljno utječe na protok životne energije, a posljedično dovodi i do ozbiljnijih mentalnih, odnosno fizičkih bolesti.  Holističko zdravlje podrazmijeva i nužnost hvatanja u koštac s našim mentalnim tijelom: redovito vježbanje svjesnih iskoraka iz svojevsrne bujice razmišljanja te kultivaciju veće razine objektivne prisutnosti. Odnosi se i na rad s toksičnim mentalnim konceptima, koji uključuju uočavanje i preoblikovanje nepovoljnih uvjerenja, ali i negativnih misli, koje takva uvjerenja (p)održavaju.  Osobiti fokus poklanja se energetskom tijelu, odnosno radu s pranom. Ovo uključuje različite prakse, poput: energetske (Kundalini) joge, qigonga, reikija, ali i različite oblike meditacije, neke vrste masaže, itd. U tom smislu, radi se na uspostavi zdravog protoka energije kroz sve energetske centre u tijelu, ali i na uspostavi redovite duhovne higijene, uz poticaj na njegovanje određene rutine i prakticiranje različitih tehnika.  Pomaci na jednoj razini, donose pomake na drugoj. Primjerice, bolje fizičko zdravlje i dostatna količina fizičke aktivnosti djeluju povoljno na emocionalno, mentalno, pa onda i duhovno tijelo pojedinca. Uglavnom ima najviše smisla krenuti odozdola ka gore, odnosno od fizičkog ka duhovnom tijelu. Ipak, valja  uzeti u obzir da je čovjek primarno energetsko biće i da njegovi problemi primarno nastaju upravo na energetskoj razini. Tom logikom nam djelovanje na energetskoj razini donosi najbrže i najučinkovitije rezultate, a navedeno posljedično najsnažnije povoljno utječe na sve druge dimenzije života i zdravlja pojedinca.

Povezanost holističkog zdravlja i koncepta iscjeljenja

Holističko zdravlje je usko povezano s konceptom iscjeljenja, a manje je zainteresirano za sam proces ozdravljenja. Iscjeljenje je dugotrajan proces, koji podrazumijeva rad s uzrocima. Ozdravljenje znači povlačenje bolesti i nestanak njezinih simptoma, ali uglavnom ne uključuje otklanjanje primarnog uzroka. Ukoliko ne riješimo svoj problem na dubljoj razini i ne dopremo do njegova primarnog uzroka, to najčešće dovodi do njegova premiještanja na neko drugo mjesto. Premda u našem sustavu još uvijek postoji pogrešna ideja kako je pitanje zdravlja važno samo za pojave bolesti, činjenica jest da bismo zdravlje trebali staviti na vrh ljestvice prioriteta dok smo zdravi. Pojava mentalne i fizičke bolesti krajnji je pokazatelj većeg disbalansa. Lijekovi i postojeći medicinski tretmani su vrijedni alati onda kada je naš problem već uzimao maha, odnosno doveo do teške simptomatologije. U tom smislu isti predstavljaju nekad vrlo nužni oblik tretmana, ali nisu adekvatni kao prevenetivna metoda. Holistički pristup zdravlju nas podsjeća da je svatko od nas sveta cjelina te osvještava važnost rada na svim segmentima našega bića. Usprkos uvriježenom mišljenju, koje zdravlje nerijetko promatra kao luksuz, ono je naše pravo. Starenje ne podrazumijeva bolest. Mi možemo ostati zdravi do samog kraja našeg života. Moderan život, koji nerijetko podrazumijeva život u guto naseljenim, urbanim sredinama; stres i ubrzanost; dugotrajno sjedenje i učestali boravak u zatvorenom prostoru; otuđenje; malo vremena za obitelj; društvo i hobije; brzu prehranu... ostavio je značajne posljedice na naše zdravlje. Na nama je da se vratimo nekim zdravim navikama naših predaka te na taj način neutraliziramo takve posljedice. Uspostava zdravijih navika je u tom smislu, u velikoj mjeri, svojevrstan povratak prirodi, koja prevenira javljanje mnogih problema i nudi efikasna rješenja postojećima. Priroda je uvijek tu da nas podrži i da nam olakša, a njezinu podršku možemo ostvariti i u vidu korištenja ljekovitog bilja. Od izuzetne je važnosti staviti naglasak na brižljivo osluškivanje našeg tijela i njegovih znakova. Simptomi bolesti su najčešće samo nešto glasnije poruke, koje dolaze po našem oglušavanju na one nešto tiše, nježnije i suptilnije poruke koje su nas već pokušale probuditi i usmjeriti... Bolest je svakako poticaj da zastanemo i svojevrsna dozvola da budemo. U slučaju nekih problema, naša pažnja i ljubav mogu biti dovoljna intervencija. Ako je odaslana poruka uspješno primljena, uglavnom dolazi do povlačenja bolesti i svih njezinih simptoma te organizam ponovno uspostavlja homeostazu. Pa ipak, nužno je imati na umu kako ni jedan disbalans ne nastaje preko noći te je u tom smislu pogrešno tragati za instantnim riješenjima. Ukoliko ista i postoje, najčešće dolaze u paketu s mnogim drugim nepovoljnim nuspojavama i produktima. Holistički pristup (uglavnom) ne otklanja naše probleme preko noći, ali nas, dugoročno, od istih u potpunosti oslobađa. Holističko zdravlje se tako primarno postiže zahvaljujući preslagivanju naših životnih prioriteta i kultivaciji strpljenja. Mi postajemo svoj najveći projekt i gradimo novo funkcioniranje- brižljivo i dosljedno, korak po korak. Osim strpljenja, od nas se očekuju disciplina i odlučnost, a prije svega nježnost i ljubav. Primjena naučenog. Koncept holizma je načelo povratka našem jedinstvu. A jedinstvu dolazimo kada smo spremni, nikako ne prije. Njemu ne žurimo. Holizam nas, isto tako, vraća mudrosti naših tijela te navodi na preispitivanje vrijednih egzistencijalnih pitanja: Kako vidim svoj život? Zašto sam ovdje? Koja je svrha mog života? Na koji način čuvam i njegujem ono što mi je važno? Kako se odnosim prema svom tijelu? Prstom upire na povezanost svega i predstavlja svojevrsan pokušaj razumijevanja velikog broja složenih međuodnosa, odnosno kompleksnih interakcija i utjecaja različitih faktora, pa onda te preispitivanje pitanja uzroka i posljedica. Osluškujmo poruke svog tijela, tog mudrog i sveznajućeg sustava koje se ima sposobnost samo iscijeliti, ukoliko mu mi to dozvolimo. Uvidimo... Koliko smo svi mi čudesni, lijepi, posebni...!

Obilježja kvalitetnih stručnjaka u domeni holističkog zdravlja

Svaki stručnjak koji djeluje unutar područja holističkog zdravlja uglavnom stavlja svoj naglasak na neki specifičan pristup, odnosno neke određene metode i tehnike. Različitosti u pristupima proizlaze iz stručnjakovog pogleda na svijet (njegove percepcije ili usvojene teorije), stručne ekspertize, ali i nekih drugih karakteristika, kao što su: obilježja njegove ličnosti, ranija životna iskustava, osobni interesi i preferencije. Neki stručnjaci su najviše zainteresirani za prehranu, drugi za masažu, treći za biljne pripravke, četvrti za tehnike disanja, a peti, primjerice, za određene oblike meditacije. Kvalitetan stručnjak traga za najoptimalnijim tehnikama za njegova klijenta te pritom uzima u obzir sve njegove individualne karakteristike. Ono što je zajedničko svakome od ovih stručnjaka jest upravo promatranje bića kroz prizmu njegove cjelovitosti, te pokušaj razumijevanja složene sinergije različitih dimenzija, elemenata, koja se u njemu susreću i isprepliću. Čovjek je posebno biće, koje živi na rubu između materijalnog i duhovnog svijeta. Zreli stručnjak tu činjenicu duboko poštuje i uvažava, a pritom naporno radi i na usuglašavanju ta dva svijeta u sebi.  U mnoštvu različitostih metoda i tehnika, svaka od njih ima neke svoje prednosti i mane. Svaka daje neki svoj doprinos i svaka je drugačija. U tom smislu, ne odgovaraju svaki pristup ili svaka tehnika svima pa se ne čini ispravnim ni jednu u potpunosti odbaciti. Kvalitetan stručnjak stavlja naglasak na svog klijenta i njegove specifičnosti. On pokušava razumjeti način na koji njegov klijent vidi i razumije svijet te čemu on pripisuje uzroke svojih problema. Pita se: Što njegovom klijentu ima smisla? Što je to za što on smatra da djeluje ili bi moglo djelovati? U tom je smislu nužno da isti potiče svoje klijente na samorefleksiju, razvoj kritičkog promišljanja i autentično izgovaranje svoje istine. Cilj mu je ojačati svoga klijenta te skratiti vrijeme provedeno u terapiji, a ne ga učiniti ovisnim o terapiji.   Ukoliko se viđenja svijeta i pristupi klijenta i terapeuta drastično razlikuju ili klijentove potrebe izlaze iz područja ekspertize terapeuta, etični stručnjak svog klijenta pravovremeno upućuje nekom drugom, odgovarajućem stručnjaku.  Kvalitetan stručnjak isto tako živi ono čemu podučava. Djeluje vođen ljubavlju, a ne pukom željom za priznanjem ili dokazivanjem vlastite vrijednosti. Svjestan je svojih mogućnosti i ograničenja te spreman, pod svaku cijenu, raditi na sebi. On ne podučava ono što sam tek uči, već ono u čemu pokazuje određenu razinu majstorstva. U tom je smislu nužno da svojim ponašanjem afirmira ono o čemu podučava.  Kvalitetan stručnjak u pogledu holističkog zdravlja posvećen je svojoj mentalnoj, emocionalnoj i duhovnoj higijeni. On njeguje svoju pomnost i objektivnost, susreće svoje slijepe pjege. Nikada se ne prestaje educirati i unapređivati. Njegov cilj je vlastitim primjerom, pa onda i sustavnom edukacijom, odnosno motiviranjem na primjenu usvojenih znanja, potaknuti promjene kod populacije s kojom radi. Kvalitetan stručnjak ne stavlja svog klijenta u podređeni položaj. Njihov odnos je odnos ravnopravnosti- oni se susreću kao dva ljudska bića koja se nalaze u procesu razmjene i učenje. Krajnji cilj ovakvoga rada jest osvijestiti  osobne snage osobe i pomoći joj da iste oslobodi. Navesti osobu da pogleda svojim problemima u oči te ih sagleda iz različitih kuteva. Provocirati i poticati njezino suočavanje sa životnim izazovima. Ono što bi svakako trebalo biti primarno u djelovanju svakog stručnjaka koji svoje polazište pronalazi u načelu holizma jest svakako traganje za uzrocima i sagledavanje problema iz raznih kuteva. Davanje prednosti uzrocima, uz poštovanje simptoma i dozvolu posezanja za metodama, tehnikama, sredstvima koje iste umanjuju, ublažavaju ili uništavaju.  Valja naglasiti kako traganje za uzrocima nije lako. Upravo suprotno, ono je najčešće izuzetno zahtjevno i uglavnom uključuje dubinski unutarnji rad i otvaranje mnogih zahtijevnih sadržaja i pitanja. Pravi stručnjak je na tom putu adekvatna podrška, on svog klijenta ne ostavlja ranjivog, s mnoštvom otvorenih pitanja.  Interakcija između klijenta i stručnjaka se treba bazirati na kvalitetnom odnosu, obilježenom obostranim razumijevanjem i uvažavanjem. U tom je smislu važno dati prednost stručnjaku za kojeg mislimo da će nam najbolje odgovarati. Činjenice koje upućuju na našu kompatibilnost su: isti se bavi područjem naših interesa i/ili problema, razumijemo riječnik kojim se isti koristi te naginjemo tehnikama kojima se isti služi. Čini se kako nam njegov pristup odgovara i nešto nas navodi da, u moru drugog i drugih, odaberemo baš njega. Kao i uvijek, čini se kako i u ovom slučaju ima najviše smisla poslušati glas svoje intuicije te istoj dozvoliti da nas vodi u procesu odabira adekvatnog stručnjaka. Na kraju, ništa nije finalno te, ukoliko po putu uočimo kako se negdje razilazimo- uvijek se možemo zahvaliti i poći nastaviti dalje sami ili ususret nekome tko će nas ipak malo bolje razumjeti.

Kada je pravo vrijeme javiti se stručnjaku za holističko zdravlje?

Koncept holističkog zdravlja nas poziva na neodgodivo razmatranje našeg života i aktualnog životnog stila te postavljanje ovakvih i sličnih pitanja: Volimo li život koji živimo? Jesmo li spremni promijeniti ono što ne volimo? Na koji način vodimo brigu o sebi i svom zdravlju? Ovaj koncept nam nudi novu perspektivu, baca neko novo svjetlo na naše postojeće stanje i poziva nas preuzimanje osobne odgovornosti za vlastiti život i zdravlje. Preuzimanje osobne odgovornosti znači uzimanje pitanja vlastitog zdravlja i dobrobiti u svoje ruke. Navedeno podrazumijeva usmjeravanje na prevenciju javljanja problema, kroz pravovremeno uspostavljanje redovite brige o sebi i adekvatnih životnih navika. Svakako uključuje i suočavanje s već prisutnim problemima, odnosno pravovremeno traženje pomoći od adekvatnih stručnjaka. Ovakav pristup primarno ima povoljan učinak u kontekstu prevencije javljanja nekog problema, ali može biti koristan i u smislu smanjenja njegova intenziteta, ali i usporavanja njegove progresije. Koncept holističkog zdravlja nas navodi da svoje zdravlje sagledamo u kontekstu cjeline, a bolest kao određenu manifestaciju nekog disbalansa te, po prvi puta, ili ponovno i ponovno, preispitamo koje to misli, emocije, životne navike (p)održavaju bolest kojoj svjedočimo. Sve navedeno neminovno rezultira povećavanjem kvalitete našega života i općeg zadovoljstva istim. U duhu zagovaranja interdiciplinarnosti i znanstvenog pristupa, valja napomenuti kako je rad s holističkim terapeutom nekima od nas moguć samo kao svojevrsna nadopuna postojećim medicinskim tretmanima i intervencijama u kojima su već uključeni. Isti, dakle ni na koji način ne bi smio isključivati intervencije stručnjaka medicinskog profila, osobito u slučajevima ozbiljnijih zdravstvenih problema. Stručnjacima ovog profila se korisno obratiti i u slučajevima i kroničnih, odnosno degenerativnih problema, obzirom da nam isti mogu pomoći u kontekstu smanjenja progresije problema, usvajanja kvalitetnijeg života te nošenja s kroničnim bolovima ili (nekim drugim) izazovima, prilagodbama i ograničenjima. Po intervenciji stručnjaka, "preostaje" nam primjena usvojenih znanja i dobivenih savjeta, a isto nas na neki način vraća na sami početak- na adresiranje uzroka naših problema te usvajanje adekvatnih navika kojima ćemo suzbiti njihovo postojanje. Ovo je najsloženiji dio promjene, obzirom da podrazumijeva našu visoku razinu posvećenosti i discipline. Promjena životnog stila nikada nije i ne može biti lagana, obzirom da od nas iziskuje mnogo malih, svakodnevnih koraka. U tom smislu, trebamo biti blagi prema sebi i ići naprijed nekim tempom koji nama osobno najviše odgovara. Svaki napredak ima smisla i baš svaki se računa, a ono što je uistinu važno jest upravo poznavanje i poštivanje naših mogućnosti i ograničenja.

Pink Blossom

Imate pitanja?

Pišite mi!

  • Facebook
  • Instagram

Hvala, Vaša poruka je poslana!

bottom of page